Profil firmy

Firma nasza zajmuje się usługami w zakresie IT (Information Technology). Możemy zaoferować oprogramowanie do obsługi firm typu hotele, restauracje, sklepy, warsztaty, hurtownie. Oprogramowanie to jest efektem doświadczeń zdobytych przez 25 lat pracy w rodzinnym hotelu. Zostało opracowane i wdrożone w Hotelu GEORGE, a obecnie jest zainstalowane w wielu innych przedsiębiorstwach. Pierwsze wersje programów Hotel-TK, Kasa-TK i Biuro-TK uruchomione były w 1986 roku na komputerach klasy PC XT z systemem DOS.

W zakres naszych usług wchodzą również: